Procena stepena anksioznosti

kalkulator anksioznosti

Ovaj alat je osmišljen kako bi vam pomogao da procenite nivo anksioznosti na osnovu različitih simptoma koje možete doživljavati. Anksioznost je stanje koje može značajno uticati na vaše svakodnevno funkcionisanje, a ovaj kalkulator će vam pružiti uvid u to da li možda patite od anksioznosti i u kojoj meri.

Kako funkcioniše kalkulator procene simptoma anksioznosti?

Kalkulator se sastoji od niza pitanja koja pokrivaju različite aspekte anksioznosti, uključujući fizičke simptome, emocionalne simptome, i druge relevantne faktore. Svako pitanje ima četiri odgovora koja odražavaju učestalost ili intenzitet simptoma. Na kraju, kalkulator će izračunati ukupni rezultat i pružiti vam procenu nivoa anksioznosti.

Kalkulator Procene Anksioznosti

Kalkulator Procene Anksioznosti
Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Nikad
Povremeno
Često
Vrlo često

Šta dalje?

Ako vaš rezultat ukazuje na umeren ili visok nivo anksioznosti, preporučujemo sledeće korake:

  1. Posetite psihologa ili psihijatra koji vam može pomoći da precizno procenite svoje stanje i dobijete odgovarajući tretman,.
  2. Tehnike kao što su vežbe disanja, meditacija, redovno vežbanje i zdrava ishrana mogu pomoći u smanjenju anksioznosti.
  3. Razgovor sa prijateljima ili članovima porodice može pružiti emocionalnu podršku i olakšanje.

Naš Kalkulator Procene Anksioznosti je alat koji vam može pomoći da bolje razumete svoje simptome i prepoznate nivo anksioznosti koji možda doživljavate, ali nije zamena za stručnu pomoć.