Kalkulator prihvatljive telesne težine

kalkulator prihvatljive težine

Ovaj alat vam omogućava da lako izračunate raspon telesne težine koji je optimalan za vaše zdravlje na osnovu vaše visine, starosti i pola.

Kako funkcioniše kalkulator prihvatljive telesne težine?

Kalkulator koristi preporučeni indeks telesne mase (BMI) kako bi odredio idealan raspon težine za vas. BMI je standardna metoda koja pomaže u proceni da li imate zdravu telesnu masu. Kalkulator uzima u obzir sledeće faktore:

  • Unesite vašu visinu u centimetrima.
  • Unesite vašu trenutnu težinu u kilogramima.
  • Unesite vašu starost u godinama.
  • Izaberite vaš pol (muški ili ženski).

Kako koristiti kalkulator?

  1. Unesite vašu visinu, trenutnu težinu, starost i pol u odgovarajuća polja.
  2. Kliknite na dugme „Izračunaj“.
  3. Kalkulator će prikazati prihvatljiv raspon telesne težine za vas, kao i status vaše trenutne težine (da li je ispod, iznad ili unutar prihvatljivog raspona).
Kalkulator Prihvatljive Telesne Težine

Kalkulator Prihvatljive Telesne Težine

Zašto je ovo važno?

Poznavanje vašeg prihvatljivog raspona telesne težine može vam pomoći da bolje razumete vaše zdravlje i postavite ciljeve za održavanje ili poboljšanje vašeg fizičkog stanja. Održavanje zdrave telesne težine može smanjiti rizik od brojnih zdravstvenih problema, uključujući srčane bolesti, dijabetes i druge.

Koristite kalkulator prihvatljive telesne težine kako biste dobili bolji uvid u svoje zdravlje i preduzeli korake ka zdravijem načinu života!